OVER ONS

Over Ons

Op dit moment is er duidelijke aandacht voor transportmiddelen uit een niet te ver verleden. Wekelijks worden er overal in den lande evenementen, waarbij oude auto’s de boventoon voeren, georganiseerd. Minder of nauwelijks aandacht is er voor de voorlopers hiervan, te weten stoomwerktuigen. Tevens is transport door autobussen en vrachtwagens een belangrijk onderdeel van ons mobiel historisch erfgoed Ook deze verdienen het om gepaste aandacht te krijgen. Het liefst werkend en in hun oorspronkelijke vorm.

Doel

  • Demonstraties met uitleg van oude werktuigen zoals stoommachines die graan dorsen, stenen breken, etc. dit als cultureel/pedagogisch/ontspannend element.
  • Tevens aandacht te geven aan autobussen en vrachtwagens met een extra attentie voor voertuigen welke regionaal van belang zijn geweest
  • Dit aantrekkelijk te maken door dit te combineren met vervoer uit recentere tijden. Aangevuld met mensen die er een goed verhaal bij kunnen vertellen
  • Historische Verenigingen van allerlei aard de mogelijkheid te bieden om zich daar te presenteren.
  • Demonstraties van oude ambachten.
  • Meer commitment te genereren door lokale, Bergen eo, bezitters van oude voertuigen nadrukkelijk te benaderen en uit te nodigen met hun voertuig voor dit evenement

Formele doelstelling

De stichting heeft tot doel het behoud van mobiel historisch erfgoed en het stimuleren van het behoud daarvan, alsmede het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemeen

Naam Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn
RSIN 853906270
Postadres Kogendijk 105
1862 PS
Bergen (NH)
Email adres info@langsdebellolijn.nl

Bestuur

Voorzitter Jaap Kuitwaard
Secretaris Gerard van den Bosch
Penningmeester Ton Stroomer
Bestuurslid Kees Smit

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en kent geen vrijwilligersvergoeding

Voor meer informatie zie ook ons beleidsplan en financieel verslag.