ONDERSTEUN ONS

Ondersteun Ons

Wilt u ons helpen door financieel te steunen of als vakkundig vrijwilliger mee te werken,  om dit schitterende stukje Bergense historie weer rijdend te krijgen in volle glorie?
– €60
– Na de restauratie een busrit Bergen-Schoorl-Camperduin-Bergen
– In Camperduin koffie met gebak
– Uitgebreide versie boekje “de Berger Bus” (auteurs John Schotten/Piet Mooij).


– €22
– Uitsluitend het boekje “de Berger Bus”  (bij toezending €. 3,00 extra)

Donaties:
– Vrienden van de bus
– Jaarlijkse donatie €25
– Donatieformulier downloaden

Ons bankrekeningnummer is NL71 RABO 0304 9935 49


06-5316 3749 Gerard